Om Parkeringsregler

Læse reglerne som findes i den efterfølgende fil. Hæftet illustrere med billeder og tekst hvorledes der skal parkeres i E/F Birkelund.

Parkeringsanlægget består kun af 345 p pladser fordelt i P-båsene som er begrænset af bøgehække. Det skyldes etablering af carporte samt affaldsgårde.

Årsagen til at P regler blev indført i januar 2015, skyldes at mange beboere parkerede i meget store biler som: Kassevogne – lastbiler – busser. Der blev parkeret på langs i P båsene eller biler ragede udover kørebanen.

Derfor blev der udarbejdet regler for parkering samt indført en P-vagt ordning som begyndte at fungere fra februar 2015. Kontakt City Parkering på telf. nr 3641 0019 såfremt der er biler der parkere i strid med  de udfærdigede regler, som står på de opsatte skilte.

Det vigtigste at huske er:

Adgangsstierne til opgangene er ikke parkeringsareal – heller ikke i bare 5 min.

Kontakt ejendomsservice såfremt der skal parkeres på anden måde og med andet køretøj.

Der henvises til parkeringsvagtordningen i Topperne. Brugervejledning kan downloades nedenfor.