Velkommen til Ejerforeningen Birkelund. Du er nu som ejer medlem af foreningen – du har dermed også ansvar og medbestemmelse i forhold til de vedtægter som gælder for foreningen.

Topperne udgøres af 8 blokke og er en ejerforening. 

Topperne er opført i perioden 1968-1972.

I ejerforeningen er der en række forskellige beboerklubber du kan blive medlem af - så vi også kan komme hinanden lidt ved (badminton, motion mv.). 

E/F Birkelund er en bebyggelse opført i slutningen af 60erne og begyndelsen af 70erne. Den består af 4 store blokke og 4 små blokke med 1 værelses – 2 værelses og 4 værelses lejligheder således

24 stk. 1 værelses lejligheder

170 stk. 2 værelses lejligheder

194 stk. 4 værelses lejligheder

Bebyggelsen blev tegnet af arkitekt Svend Fournais og rådgiver S. E. Brockhuus. Den er opført på de marker, der tilhørte den landejendom, som stadig befinder sig ved siden af – de gule længer med de røde tegltage og med påskriften Birkelundgård og som i dag er kulturcentret Birkelundgård.

Varetagelse af boligkomplekset er bestemt i de vedtægter som blev vedtaget på den første generalforsamling og de husordensregler, den første bestyrelsen fik udarbejdet tilbage i 70erne. Både vedtægter og husorden er blevet revideret nogle gang siden. 


I de første ca. 45 år har foreningen haft egne ansatte til at varetage vedligeholdelsen i form af en vicevært – ejendomsmester samt yderligere fra 2 til 4 ansatte.

Fra efteråret 2015 har bestyrelsen besluttet at de fælles anliggender varetages af et firma, således at foreningen ikke selv står med ansvaret overfor ansatte men i stedet gør brug af et firma til varetagelsen af den samlede ejendomsservice, som anført i vedtægter og husorden.

I de første 10 år er det begrænset, hvor meget vedligeholdelse der blev udført, og det var også først i 80erne at grundfonden til hjælp for vedligeholdelsen blev skabt. Men siden er der udført en del vedligeholdelse og forbedringer. Et arbejde der fortsat skal arbejdes med. Det kræver en del nye tiltag at få bygningskomplekset til at leve op til de krav der stilles i dag.